Klasyfikacja niewydolności serca

Najczęściej używaną klasyfikacją niewydolności serca jest podział zaproponowany przez Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (NYHA). Obejmuje on 4 klasy i opiera się na objawach niewydolności krążenia przy różnego stopnia wysiłkach fizycznych:

Klasa I

BEZOBJAWOWA

Klasa II

ŁAGODNA

Klasa III

UMIARKOWANA

Klasa IV

CIĘŻKA

OBJAWY

Brak objawów niewydolności serca

 

 

 

Aktywność fizyczna bez ograniczeń

Łagodne objawy – okresowe obrzęki

 

 

Niewielkie ograniczenie przy wykonywaniu dużych wysiłków

Wyraźne ograniczenia przy umiarkowanych wysiłkach

 

 

Komfort jedynie w spoczynku

Niemożność wykonywania najmniejszego wysiłku

 

Objawy niewydolności serca w spoczynku

POSTĘPOWANIE

Leki

Zmiana stylu życia

 

Edukacja rodziny

 

 

Leki

Zmiana stylu życia

Edukacja rodziny

 

 

Wszczepienie ICD u chorych z EF<40%

Leki

Zmiana stylu życia

 

Edukacja rodziny

 

 

Wszczepienie stymulatora wspomagającego pracę serca z/bez funkcji defibrylacji

 

Leczenie chirurgiczne

Leki

Zmiana stylu życia

 

Edukacja rodziny

 

 

Wszczepienie stymulatora wspomagającego pracę serca z/bez funkcji defibrylacji

 

Leczenie chirurgiczne

OPIEKA MEDYCZNA

Internista/lekarz rodzinny

Internista/lekarz rodzinny

 

Kardiolog

Zespół wielospecjalistyczny: internista/lekarz rodzinny, kardiolog, pielęgniarka, elektrofizjolog – specjalista zaburzeń rytmu serca

ZADANIA PACJENTA

Zapytaj swojego lekarza, czy masz czynniki ryzyka niewydolności serca

 

Jeśli stwierdzono u ciebie niewydolność serca – omów z lekarzem plan postępowania

 

Jeżeli przebyłeś zawał serca – powinieneś znać wielkość frakcji wyrzutowej twojego serca (EF)

Powiedz lekarzowi o swoich dolegliwościach

 

Zapytaj lekarza o stosowanie leków – m.in. inhibitory ACE i beta blokery

 

Powinieneś znać frakcję wyrzutową swojego serca

 

Znajdź lekarza zajmującego się leczeniem niewydolności serca

 

Zapytaj swojego lekarza, czy nie powinieneś mieć wszczepionego kardiowertera-defibrylatora

Powinieneś mieć stałego lekarza zajmującego się leczeniem niewydolności serca

 

Informuj lekarza o odczuwanych dolegliwościach

 

Zapytaj swojego lekarza o stosowanie leków – m.in. inhibitory ACE, beta blokery, leki moczopędne

 

Powinieneś znać frakcję wyrzutową swojego serca

 

Zapytaj lekarza zajmującego się leczeniem niewydolności serca, czy nie powinieneś skorzystać z konsultacji specjalisty zaburzeń rytmu serca

 

Zapytaj swojego lekarza, czy nie powinieneś mieć wszczepionego stymulatora wspomagającego pracę serca z/bez funkcji defibrylacji