Frakcja wyrzutowa i jej znaczenie

Fakcja wyrzutowa i jej znaczenie(EF – ejection fraction) – jeden z kluczowych parametrów określających prawidłowe funkcjonowanie serca jako pompy. Oznacza ilość krwi, która jest wypompowana z lewej komory serca w trakcie jednego skurczu. Nigdy nie jest to cała objętość krwi znajdująca się w komorze. U zdrowych osób w trakcie jednego skurczu wartość ta wynosi 50-75%. Im niższa jest wartość frakcji wyrzutowej, tym gorsza wydolność serca.

 

FRAKCJA WYRZUTOWA

50 – 75%

36 – 49%

poniżej 35%

Czynność skurczowa serca w normie

Czynność skurczowa serca umiarkowanie obniżona

Czynność skurczowa serca istotnie obniżona

 

Wielkość frakcji wyrzutowej powyżej 50% oznacza całkowitą sprawność serca i prawidłowe zaopatrzenie wszystkich narządów w tlen i substancje odżywcze w każdych warunkach. Umiarkowanie obniżona kurczliwość serca z frakcją wyrzutową między 36-49% wskazuje na wyraźne uszkodzenie serca, ale nie ograniczające w sposób dramatyczny normalnego funkcjonowania chorego. Frakcja wyrzutowa poniżej 35% oznacza poważne uszkodzenia mięśnia serca, często z objawami nasilonej niewydolności serca, a przede wszystkim oznacza zwiększone ryzyko występowania groźnych dla życia arytmii komorowych i nagłej śmierci sercowej.

Wielkość frakcji wyrzutowej określa się najczęściej w trakcie badania echokardiograficznego, w sposób całkowicie nieinwazyjny i bezbolesny