Jaki się leczy wady serca?
Czy uszkodzoną zastawkę można wymienić?
Czy mogę mieć zawał serca?
Jakie są objawy zawału serca?
Co to jest koronarografia i angioplastyka?